JS-Moto

Logo JS-Moto

Strona wykonana w kreatorze  WebWave

Opinie techniczne

Oferta obejmuje opinie techniczne dotyczące:

  • uszkodzeń pojazdów

  • przyczyn niesprawności i defektów podzespołów

  • identyfikacji pojazdu - skorodowanego numeru nadwozia (VIN), uszkodzenia numerów w wyniku naprawy blacharskiej, braku cech identyfikacyjnych (dla wydziału komunikacji)

  • oceny prawidłowości przeprowadzenia zmian konstrukcyjnych w pojazdach

  • oceny zasadności oraz jakości przeprowadzonych napraw w pojeździe

  • wad ukrytych w pojazdach

  • określania nieznanych danych technicznych pojazdów

  • spełniania przez pojazd warunków technicznych

Wszystkie opinie techniczne wydawane są w oparciu o wykonane oględziny pojazdu, w szczególnych przypadkach o przekazaną dokumentację (musi być ona wykonana w sposób fachowy i jednoznaczny, by wydana na jej podstawie opinia była niepodważalna i obiektywna). Oględziny mogą składać się nawet z kilku etapów oraz wymagać wykonania szeregu dodatkowych czynności i pomiarów - w zależności od charakterystyki konkretnego przypadku. Należy przy tym pamiętać, iż przed kontaktem z rzeczoznawcą i wykonaniem oględzin nie powinno się ingerować w stan pojazdu, czy podzespołu oraz rozpoczynać rozbiórki/naprawy pojazdu.