Najczęstsze pytania do rzeczoznawcy

Ile to kosztuje?

Jak długo to trwa?

Czy mogę zamówić usługę z dojazdem?

Czy możliwe jest wystawienie opinii tylko na podstawie dokumentacji?

Jak długo trwają oględziny?

Jakie dokumenty muszę mieć ze sobą do oględzin?

Czy muszę być obecny podczas oględzin?

Czy otrzymam fakturę za usługę?

Czy mogę zapłacić kartą lub przelewem?

Czy mogę otrzymać opinię w formie elektronicznej?

Czy muszę odebrać opinię osobiście?

Czy mogę zamówić opinię biegłego dla celów sądowych?

Czy muszę zapłacić z góry?

Czy mogę starać się o zwrot kosztów opinii od ubezpieczyciela?

Strona wykonana w kreatorze  WebWave

Istnieje taka możliwość, choć ubezpieczyciele niechętnie godzą się na takie rozwiązanie. Należy przy tym udowodnić, że poniesiony koszt prywatnej opinii był niezbędny dla prawidłowego określenia przysługującego poszkodowanemu świadczenia.

X

Należy mieć na uwadze, że biegły sądowy powoływany jest wyłącznie przez właściwy sąd, nie zaś przez osoby prywatne. Oznacza to, iż nawet jeśli rzeczoznawca znajduje się na liście biegłych sądowych, to w przypadku wystawiania opinii prywatnej dla Klienta będzie on opiniował jako rzeczoznawca, nie biegły sądowy. Fakt obecności na liście biegłych sądowych nie będzie miał większego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, a sąd w trakcie prowadzonego postępowania z pewnością powoła własnego biegłego. Jednak wykonana opinia prywatna niewątpliwie znacznie poprawi jakość i wartość merytoryczną materiału dowodowego.

X

Płatność z góry za usługę rzeczoznawcy jest preferowana, jednak nie wymagana. Istnieje możliwość zapłaty przy odbiorze lub przelewem przed otrzymaniem dokumentacji. W takim przypadku rzeczoznawca może jednak pobrać z góry zaliczkę za wykonane oględziny.

X

Nie ma takiej konieczności. Odbioru może dokonać osoba postronna po dokonaniu przez Klienta płatności lub dysponująca podczas odbioru odpowiednią kwotą. Istnieje również możliwość wysyłki dokumentów Klientowi po wcześniejszym ustaleniu.

X

Opinie wystawiane są w formie papierowej, opieczętowane i podpisane. Zasadniczo nie jest udostępniana Klientowi edytowalna wersja elektroniczna. Na życzenie Klienta możliwe jest natomiast wysłanie skanu opinii na wybrany adres e-mail.

X

Płatność za wykonaną usługę może być dokonana tylko gotówką lub przelewem. Należy mieć na uwadze, że w przypadku płatności przelewem Firma może poprosić o zapłacenie zaliczki przed oględzinami.

X

Oczywiście, na życzenie klienta wystawiana jest faktura za wykonaną usługę.

X

Obecność Klienta podczas oględzin nie jest wymagana. Powinna być przy nich osoba, która będzie w stanie udostępnić rzeczoznawcy pojazd, kluczyki oraz niezbędną dokumentację.

X

Przede wszystkim dowód rejestracyjny pojazdu lub inny równoważny dokument. Inne nie są konieczne, mogą natomiast stanowić istotną wartość dodaną w sprawie, dlatego poleca się zebranie przez Klienta całej możliwej dokumentacji.

X

To zależy od stopnia skomplikowania sprawy. Standardowe oględziny trwają w granicach 30-40 minut, w bardziej złożonych przypadkach mogą się wydłużyć lub może nawet istnieć potrzeba przeprowadzenia drugich i kolejnych oględzin.

X

Istnieje taka możliwość, choć zdecydowanie bardziej polecane jest wykonanie oględzin przez rzeczoznawcę, gdyż w trakcie ich wykonania może on ustalić nowe znaczące fakty mające realny wpływ na sprawę lub zrewidować dotychczasowe ustalenia. W przypadku wystawienia opinii bez oględzin może być ona niestety mniej rzeczowa i obiektywna. Należy również pamiętać, że przedstawiana w sprawie dokumentacja musi być fachowa i jednoznaczna

X

Oczywiście - w przypadku terenu Gliwic i najbliższych okolic dojazd jest w cenie, natomiast przy większych odległościach cena za przyjazd ustalana jest indywidualnie.

X

Czas opracowania opinii zależy od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy. W przypadku standardowych wycen wartości, czy kosztorysów zwykle nie przekracza o 2-3 dni roboczych od momentu wykonania oględzin. Czas oczekiwania na opinię i dokumentację dotyczące pojazdu zabytkowego wynosi około tygodnia, zaś w przypadku opinii technicznych jest zmienny i wynosi co najmniej tydzień, natomiast w bardziej złożonych sprawach może ulec znacznemu wydłużeniu.

X

Na ostateczną cenę usługi rzeczoznawczej ma wpływ wiele różnych czynników, takich jak rodzaj usługi, stopień skomplikowania sprawy, rodzaj i marka opiniowanego pojazdu, czy koszty dojazdu. Z tego względu cena za wykonanie usługi rzeczoznawczej jest ustalana indywidualnie, w zależności od charakterystyki konkretnego przypadku i może wahać się od około 250 zł za prosty kosztorys lub wycenę wydane na podstawie dokumentacji do kwot powyżej tysiąca złotych lub nawet więcej.

X

Logo JS-Moto

JS-Moto