Białe karty

JS-Moto

Logo JS-Moto

Strona wykonana w kreatorze  WebWave

Pojazdy kolekcjonerskie - Urząd Celny (stawka cła 0%)

 • pojazd silnikowy o znaczeniu historycznym lub etnograficznym, będący w oryginalnym stanie, bez zasadniczych zmian w stosunku do stanu oryginalnego, mający co najmniej 30 lat i nie będący już produkowany

lub

 • pojazd silnikowy niezależnie od daty produkcji, jeżeli można wykazać, że brał udział w wydarzeniu historycznym

lub

 • wyścigowy pojazd silnikowy, dla którego można wykazać, że został zaprojektowany, zbudowany i używany wyłącznie do współzawodnictwa i osiągnął znaczące sportowe sukcesy w prestiżowych wydarzeniach krajowych lub międzynarodowych

 

śląskie

Procedura rejestracji pojazdu zabytkowego

 1. Spełnienie wymagań ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj.: uzyskanie wpisu do krajowego rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków lub do inwentarza muzealiów

 2. Przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym badania co do zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi w okręgowej stacji kontroli pojazdów

 3. Złożenie dokumentów w odpowiednim wydziale komunikacji.

Unikat

Pojazdy unikatowe

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym:

 • ma co najmniej 25 lat i został uznany przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy i mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji 

Uznanie pojazdu za unikatowy daje możliwość zarejestrowania go w Wydziale Komunikacji zarówno na białe, jak i żółte tablice (po spełnieniu właściwych wymagań). Co więcej, procedura dopuszcza rejestrację pojazdów wyrejestrowanych (np. oddanych do utylizacji) oraz nie posiadających dokumentów rejestracyjnych.

Żółte tablice

Kryteria stawiane pojazdom:

Pojazdy Zabytkowe - Konserwator zabytków

 • minimalny wiek pojazdu - 35 lat i nie produkowany w modelu przez co najmniej 20 lat (woj. Śląskie)

 • oryginalne co najmniej 75% podzespołów

 • kryterium wiekowe może nie być spełnione, jeżeli pojazd posiada jedną z cech: posiada unikalne rozwiązania konstrukcyjne, dokumentuje ważne etapy rozwoju motoryzacji, ma związek z ważnymi wydarzeniami historycznymi, był użytkowany przez osoby uznane powszechnie za wyjątkowo ważne, ma związek z ważnymi osiągnięciami sportowymi,

Niniejsze kryteria nie są dokładnie uregulowane prawnie - jednak  konserwatorzy zabytków zwykle się nimi kierują wydając decyzję o wpisie lub odmowie wpisu pojazdu do ewidencji zabytków.

 

Pojazdy zabytkowe

Oferta w zakresie pojazdów zabytkowych i kolekcjonerskich obejmuje:

 • opinie stwierdzające spełnianie przez pojazd kryteriów wymaganych do uznania go za zabytkowy przez Konserwatora Zabytków oraz rejestracji jako pojazd zabytkowy - "żółte tablice"

 • opinie dla Urzędu Celnego w celu potwierdzenia spełniania przez pojazd wymagań stawianych tzw. pojazdom kolekcjonerskim - dla których obowiązuje stawka celna w wysokości 0%

 • opinie dla Wydziału Komunikacji w celu rejestracji pojazdu jako tzw. unikatowy (rejestracja na białe tablice)

 • sporządzanie kart ewidencyjnych zabytków ruchomych techniki (tzw. "białe karty")

 • wypełnianie wniosku o przeprowadzenie badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi