Oferta w zakresie pojazdów zabytkowych i kolekcjonerskich obejmuje:

 • opinie stwierdzające spełnianie przez pojazd kryteriów wymaganych do uznania go za zabytkowy przez Konserwatora Zabytków oraz rejestracji jako pojazd zabytkowy - "żółte tablice"

 • opinie dla Urzędu Celnego w celu potwierdzenia spełniania przez pojazd wymagań stawianych tzw. pojazdom kolekcjonerskim - dla których obowiązuje stawka celna w wysokości 0%

 • opinie dla Wydziału Komunikacji w celu rejestracji pojazdu jako tzw. unikatowy (rejestracja na białe tablice)

 • sporządzanie kart ewidencyjnych zabytków ruchomych techniki (tzw. "białe karty")

 • wypełnianie wniosku o przeprowadzenie badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi

 

Pojazdy zabytkowe

Kryteria stawiane pojazdom:

Pojazdy Zabytkowe - Konserwator zabytków

 • minimalny wiek pojazdu - 30 lat i nie produkowany w modelu przez co najmniej 15 lat

 • oryginalne co najmniej 75% podzespołów

 • kryterium wiekowe może nie być spełnione, jeżeli pojazd posiada jedną z cech: posiada unikalne rozwiązania konstrukcyjne, dokumentuje ważne etapy rozwoju motoryzacji, ma związek z ważnymi wydarzeniami historycznymi, był użytkowany przez osoby uznane powszechnie za wyjątkowo ważne, ma związek z ważnymi osiągnięciami sportowymi,

Niniejsze kryteria nie są dokładnie uregulowane prawnie - jednak  konserwatorzy zabytków zwykle się nimi kierują wydając decyzję o wpisie lub odmowie wpisu pojazdu do ewidencji zabytków.

 

Żółte tablice

Pojazdy unikatowe

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym:

 • ma co najmniej 25 lat i został uznany przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy i mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji 

Uznanie pojazdu za unikatowy daje możliwość zarejestrowania go w Wydziale Komunikacji zarówno na białe, jak i żółte tablice (po spełnieniu właściwych wymagań). Co więcej, procedura dopuszcza rejestrację pojazdów wyrejestrowanych (np. oddanych do utylizacji) oraz nie posiadających dokumentów rejestracyjnych.

Unikat

Procedura rejestracji pojazdu zabytkowego

 1. Spełnienie wymagań ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj.: uzyskanie wpisu do krajowego rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków lub do inwentarza muzealiów

 2. Przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym badania co do zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi w okręgowej stacji kontroli pojazdów

 3. Złożenie dokumentów w odpowiednim wydziale komunikacji.

śląskie

Pojazdy kolekcjonerskie - Urząd Celny (stawka cła 0%)

 • pojazd silnikowy o znaczeniu historycznym lub etnograficznym, będący w oryginalnym stanie, bez zasadniczych zmian w stosunku do stanu oryginalnego, mający co najmniej 30 lat i nie będący już produkowany

lub

 • pojazd silnikowy niezależnie od daty produkcji, jeżeli można wykazać, że brał udział w wydarzeniu historycznym

lub

 • wyścigowy pojazd silnikowy, dla którego można wykazać, że został zaprojektowany, zbudowany i używany wyłącznie do współzawodnictwa i osiągnął znaczące sportowe sukcesy w prestiżowych wydarzeniach krajowych lub międzynarodowych

 

Strona wykonana w kreatorze  WebWave

Logo JS-Moto

JS-Moto

Białe karty